Hannu Saloranta

Matkani papiksi...

Teologian opinnot aloitin vuonna 1974 Helsingin yliopistossa. Työkokemusta teologianopintojen ohessa kertyi mm. seurakunnan nuorisotyöntekijänä, uskonnon opettajan sijaisena, sijaishoitajana mutta myös lääkintävahtimestarina Hesperian mielisairaalassa. Halusin jo tuolloin saada mahdollisimman monipuolisen kuvan työympäristöstäni tulevaisuutta ajatellen. Mielenterveysala oli opintojen ohessa hyvä papin koulu.

Pappisvihkimys – kutsumuksen toteuttaminen

Pappisvihkimyksen sain Pyhäinpäivänä 1982. Olen siitä alkaen hoitanut yhtäjaksoisesti papin virkaa ensin Vantaan puolella nuorisopappina ja sittemmin Vantaan seurakunta-yhtymän evankelioimistapahtumasta vastaavana suunnittelijana. Vappuna 1984 siirryin Nurmijärvelle papin virkaan, jossa edelleenkin olen vakinaisessa kappalaisen virassa 25 kokemusrikkaan työvuoden jälkeen.

25-vuotta pappina Nurmijärvellä

Olin Nurmijärvellä mukana käynnistämässä seurakunnan nuorisotyön tilojen ja väliesimiesjärjestelmän suunnittelua sekä ATK -järjestelmän kehitystyötä – merkittäviä hankkeita Nurmijärven Seurankunnan toiminnan kehittämisen kannalta kumpikin. Olen myös vastannut pitkään Nurmijärven terveydenhuollon potilaiden ja työntekijöiden sielunhoitopalveluista. Nuoriso-, diakonia- ja sairaalatyön lisäksi olen toiminut erilaisissa suunnittelutoimikunnissa ja sittemmin myös hallinnollisissa tehtävissä.

Hallinto-, ja johtamistehtävät kiehtovat

Nurmijärven seurakunnan kirkkoherran viransijaisuuksien hoito on antanut kokemusta suuren seurakunnan (n. 35 000 jäsentä) hallinnosta ja johtamisesta. Suuren seurakunnan haasteet ja mahdollisuudet ovat tulleet tutuksi. Työhistoriani osoittaa, että stressin sietokykyni on erinomainen ja että olen hoitanut tehtäväni kunnialla. Pitkä kokemukseni esimiestehtävissä, nuoriso- ja diakoniatyössä, tarjoavat hyvän pohjan henkilöstöhallinnon haasteisiin vastaamiseen.

Rovastin arvo

Hiippakuntamme piispa on arvostanut työskentelyäni myöntämällä vuonna 2008 minulle rovastin arvon.

Asiantuntijatehtävät

Olen toiminut Espoon hiippakunnan perustamisesta alkaen (marraskuulta 2003) tuomiokapitulissa nuorempana pappisasessorina. Tämä on ollut minulle mieluinen, oman hiippakuntamme papiston suoma, hallinnollinen luottamustehtävä. Piispantarkastusten yhteydessä olen hoitanut suurten ja pienten seurakuntien hallinnon ja talouden tarkastuksia. Olen toiminut myös tuomiokapitulin toiminnallisen osaston esimiehenä (vs. hiippakuntadekaanina) n. vuoden ajan. Minut on myös nimitetty toistaiseksi 1.7.2009 alkaen Espoon hiippakunnan ulkomaisten suhteiden koordinaattoriksi. Tätäkin tehtävää hoidan muiden tehtävieni ohessa.

Parhaimmillaan olen hoitanut yhtaikaa neljää erilaista papin työtä, ja kaikkia näitä mallikelpoisesti. Johtamistaidon kouluttajana olen perehtynyt erityisesti työyhteisödynamiikkaan, työyhteisön ongelmatilanteisiin ja ilmapiirin hoitamiseen.

Pätevyys ja tahto kehittyä

Koulutukseni ja työkokemukseni antaa minulle hyvät edellytykset hoitaa kirkon/seurakunnan johtavia hallinnollisia tehtäviä. Pitkä kokemukseni esimiestehtävissä, nuoriso- ja diakoniatyössä, tarjoaa hyvän pohjan vastata henkilöstöhallinnon haasteisiin. Piispantarkastusten yhteydessä olen hoitanut suurten ja pienten seurakuntien hallinnon ja talouden tarkastuksia.

Olen ennakkoluuloton uudistaja ja aina innokas kehittäjä, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja työtehtäviini sitoutunut kirkkomme työntekijä.

Olen monitaitoinen ja ammatillisesti osaava pappi.

KuvagalleriaMuuta…

Vuonna 1978 avioiduin lääkärivaimoni Eijan kanssa.

Aikuisia lapsia meillä on kolme: Pia, Tea ja Miika.

Lisäksi perheeseemme kuuluu kaksi villakoiraa ja kolme kissaa.

Olen aina pitänyt liikunnasta ja pyrkinyt harrastamaan monipuolisesti eri lajeja: jalkapalloa, pitkän matkan juoksua, jääkiekkoa, karatea, pyöräilyä, rullaluistelua ja moottoripyöräilyä. Koirien ulkoiluttamisen lisäksi nykyisin harrastan edelleen moottoripyöräilyä ja karatea. Pidän ruoan laitosta, elokuvista, teatterista ja dekkareista.

Moottoripyöräily antaa matkailumuotona työhöni innostavia kokemuksia. Karate -harrastukseni tarjoaa minulle mahdollisuuden ylläpitää sekä kehon että mielen terveyttä. Mottonani on ”Terve sielu terveessä ruumiissa”.

Minulla on myös työhöni liittyvä erityisharrastus – Raamatun tieteellinen tutkimus. Vapaa-aikaani vietän kesäisin paljon mökillä. Raamatun tieteellinen tutkimus on ollut lähellä sydäntäni yli 30 vuotta.